Lösningsmetoder

Dold singel

Detta är den mest grundläggande metoden att börja med när du löser ett sudoku. När du försöker avgöra var en siffra ska placeras i en rad, kolumn eller 3x3-ruta, kan du upptäcka att den bara kan placeras i en enda ruta, och därför måste placeras i just den.

Dold singel
Exempel: I det här sudokut måste den röda rutan vara 8. Varför? Låt oss titta på 3x3-rutan i mitten. De sex blå rutorna kan inte vara 8 eftersom det finns en siffra 8 i båda dessa rader. De två gula rutorna kan inte heller vara 8 eftersom de redan innehåller andra siffror. Därför kan inte 8:an placeras någon annanstans än i den röda rutan.

Öppen singel

Detta är en annan mycket enkelt metod för att lösa sudoku. För att räkna ut vilken siffra en ruta ska innehålla, kan man först ta reda på vilka siffror som redan placerats i samma rad, kolumn och 3x3-ruta som rutan man försöker lösa. Om åtta av nio siffror redan har använts, måste den siffran som återstår placeras i den tomma rutan.

Öppen singel
Exempel: Den röda rutan måste innehålla siffran 4. Varför? De andra åtta siffrorna har redan använts. 3, 1 och 8 finns i samma kolumn. 7, 2 och 9 finns i samma rad. 5 och 6 finns i samma 3x3-ruta. Endast siffran 4 saknas, och måste därför placeras i den röda rutan.

---

Fler metoder kommer snart.