Regler

Att lösa sudoku kan ibland vara ganska svårt, men reglerna för spelet är väldigt enkla.

Ett sudoku består av ett rutnät med nio gånger nio rutor, som är uppdelat i nio stycken mindre rutnät som består av tre gånger tre rutor.

Rad

Rad

Kolumn

Kolumn

3x3-ruta

3x3-ruta

Målet med ett sudoku är att skriva in en siffra mellan 1 och 9 i alla rutor, på så sätt att:

  • Varje horisontell rad (bilden till vänster) innehåller varje siffra mellan 1 och 9 exakt en gång.
  • Varje vertikal kolumn (bilden i mitten) innehåller varje siffra mellan 1 och 9 exakt en gång.
  • Varje 3x3-ruta (bilden till höger) innehåller varje siffra mellan 1 och 9 exakt en gång.

I alla sudoku har flera siffror redan angetts när du startar spelet, dessa går inte att ändra. Hur många rutor som redan är ifyllda beror på pusslets svårighetsgrad.

För att lösa ett sudoku behövs inga kunskaper i matematik, enkel logik räcker. Ett bra utformat pussel har endast en korrekt lösning.